Mẫu căn C

Mẫu căn C

Căn số: 31

2 Phòng ngủ

  • DT tim tường:   68.12 m2

  • DT thông thủy: 62.8 m2

Mẫu căn C

Nội thất căn hộ điển hình

https://themaris.vn/can-ho/thap-alaric/tang-03/mau-can-c.html
https://themaris.vn/apartment/alaric-tower/tang-03-1/mau-can-c-1.html