Trong quý 3, Bình Định thu hút 19 dự án BĐS với hơn 34.400 tỉ đồng

Kiều hối đổ về tăng mạnh bất thường giữa đại dịch, bất động sản hồ hởi đón dòng tiền mới

Những lý do nên đầu tư bất động sản hơn cổ phiếu

Vina2 Panorama và I – Tower Quy Nhơn đủ điều kiện mở bán