Mặt Bằng – Sunbay Park Hotel & Resort Phan Rang
090 1919 789

THIẾT KẾ

Mặt bằng tổng thể

Mặt bằng tổng thể

Tháp B - Nuvensa

TỔNG QUAN THÁP B - NUVENSA

Diện tích căn hộ từ 36 đến 119 m2

- Cao 48 tầng

Tháp C - Crystal Holidays

TỔNG QUAN THÁP C - CRYSTAL HOLIDAYS



Diện tích căn hộ từ 36 đến 119 m2
- Cao 40 tầng

Thiết Kế Căn Hộ

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN