Nhận thông tin dự án

0901919789

SƠ ĐỒ TNR STAR ĐĂK ĐOA

Mặt bằng tầng tổng thể

Dự Án TnR Stars Đak Đoa

Mặt bằng tầng tổng thể
Khu E
Khu I
Khu J