Nhận thông tin dự án

0901919789

Tiện ích

Tiện ích trung tâm hành chính mới
TNR Stars Đak Đoa

(*) Các thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ TNR Stars Đak Đoa chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, thẩm mỹ, sự sáng tạo và mang tính chất tham khảo

HỆ THỐNG TIỆN ÍCH

 • 01

  Trường THCS

 • 02

  Bệnh viện trung tâm

 • 03

  Quảng trường trung tâm

 • 04

  Khu TDTT

 • 05

  Công viên nhân tạo

 • 06

  Khu dịch vụ tổng hợp

 • 07

  Trường Tiểu học

 • 08

  Trường THPT

 • 09

  Khu Hành Chính

 • 10

  Trung Tâm Giáo Dục

 • 11

  Trường THCS

Tiện ích Block E
TNR Stars Đak Đoa

(*) Các thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ TNR Stars Đak Đoa chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, thẩm mỹ, sự sáng tạo và mang tính chất tham khảo
 • 01

  Quảng trường trung tâm

 • 02

  Khu hành chính

 • 03

  Trường THPT

 • 04

  Trường THCS

 • 05

  Bệnh Viện Trung Tâm

tiện ích Block I
TNR Stars Đak Đoa

(*) Các thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ TNR Stars Đak Đoa chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, thẩm mỹ, sự sáng tạo và mang tính chất tham khảo
 • 01

  Quảng trường trung tâm

 • 02

  Khu hành chính

 • 03

  Trường THPT

 • 04

  Trường THCS

 • 05

  Bệnh Viện Trung Tâm

tiện ích Block J
TNR Stars Đak Đoa

(*) Các thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ TNR Stars Đak Đoa chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, thẩm mỹ, sự sáng tạo và mang tính chất tham khảo
 • 01

  Quảng trường trung tâm

 • 02

  Khu hành chính

 • 03

  Trường THPT

 • 04

  Trường THCS

 • 05

  Bệnh Viện Trung Tâm

Nhà văn hoá
01

Trường THCS

Nhà văn hoá
02

Bệnh Viện Trung Tâm

Nhà văn hoá
03

Quảng Trường Trung Tâm

Nhà văn hoá
04

Khu TDTT

Nhà văn hoá
05

Công Viên Nhân Tạos

Nhà văn hoá
06

Khu dịch vụ tổng hợp

Nhà văn hoá
07

Trường Tiểu Học

Nhà văn hoá
08

Trường THPT

Nhà văn hoá
09

Khu Hành Chính

Nhà văn hoá
10

Trung Tâm Giáo Dục

Nhà văn hoá
11

Trường THCS