‘Tây Nguyên sẽ có biển’ khi cao tốc 56.000 tỷ Gia Lai – Bình Định được đầu tư

Xu hướng đầu tư bất động sản cuối năm

Bất động sản Gia Lai hưởng lợi nhờ vị trí và tài nguyên

Đồng bộ cơ sở hạ tầng thúc đẩy bất động sản công nghiệp