Đưa vào hoạt động sân golf 18 lỗ ven biển đầu tiên tại Ninh Thuận

Dự án Nhà Ở Xã Hội Hacom GalaCity góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân

Dự án Nhà ở xã hội Hacom GalaCity: Hiện thực hoá giấc mơ an cư

Ninh Thuận: “Vượt khó” trong đại dịch cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Đón sóng đầu tư lộ trình Khánh Hòa lên đô thị trung ương

Những lý do nên đầu tư bất động sản hơn cổ phiếu

Động thái mới của nhà đầu tư bất động sản