Trong quý 3, Bình Định thu hút 19 dự án BĐS với hơn 34.400 tỉ đồng

Những lý do nên đầu tư bất động sản hơn cổ phiếu

Vina2 Panorama và I – Tower Quy Nhơn đủ điều kiện mở bán

Động thái mới của nhà đầu tư bất động sản